สัญลักษณ์การเรียนรู้

. . .

ประกาศนียบัตร

การเรียนที่ได้ประกาศนียบัตร ใบรับรองการเข้าร่วม และใบรับรองสมรรถนะ

หลักสูตรสะสมหน่วยกิต

หลังสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้

การเรียนรูปแบบ Onsite

การเรียนรู้ในสถานที่และเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติ

การเรียนรูปแบบ Online

การเรียนรู้ผ่าน Online Platform ต่างๆของ RMUTT

โอกาสแห่ง ความสำเร็จ ที่คุณสามารถสร้างได้ เริ่มต้นได้แล้ววันนี้ สมัครเป็น “ผู้เรียน” กับเรา
29,200
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
9,039
ผู้เรียน คอร์ส Online
8,929
ผู้เรียน คอร์ส Onsite
1290
ผู้เรียสะสม หน่วยกิต